Misiunea scolii

Categorie: Prezentare colegiu Creat: Vineri, 14 Septembrie 2007

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOSANI îşi asumă rolul de a oferi oportunităţi de instruire şi formare pentru tinerii şi adulţii din Zona ocupaţională nr.1 şi din întregul judeţ Botoşani, cu prioritate în calificări din domeniile Electronică şi automatizări, Electric, Electromecanică şi Mecanică, la nivelul standardelor europene şi în concordanţă cu cerinţele pieţei locale a muncii. 

În calitatea sa de şcoală de demonstraţie în familia ocupaţională Electronică, automatică, informatică tehnologică industrială, în cadrul Programului EU Phare VET RO 94055, precum şi de centru de resurse pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în cadrul Programului multianual Phare TVET RO, unitatea aplică, promovează şi facilitează implementarea şi generalizarea reformei în învăţământul profesional şi tehnic, furnizând modele de bună practică pentru celelalte unităţi şcolare din Zona ocupaţională nr. 1 şi din Regiunea Nord-Est.

     Îndeplinirea misiunii formulate implică:

• un management modern, flexibil şi puternic ancorat în realitatea economică şi socială a comunităţii locale;
• profesionalism şi dăruire din partea întregului colectiv al unităţii;
• asigurarea unui învăţământ accesibil şi performant, bazat pe utilizarea şi integrarea eficientă a metodelor şi mijloacelor moderne de instruire, care să asigure şi să stimuleze egalitatea şanselor, toleranţa, spiritul de echipă, creativitatea, responsabilitatea personală şi colectivă, dorinţa şi efortul pentru creşterea continuă a performanţei;
• formarea şi dezvoltareaa personalităţiii celor instruiţi, în mod armonios, cu accent pe orientarea şi consilierea lor şcolară, socială şi în alegerea carierei;
• implicarea în rezolvarea unor probleme sociale ale comunităţii localee, prin organizarea diverselor forme de educare şi modalităţi de formare continuă a adulţilor;
• sprijinirea dezvoltării sociale şi economice locale şi zonalee, prin iniţierea şi derularea de proiecte comunitare şi de integrare europeană, prin colaborare şi parteneriat cu agenţi economic locali şi cu diverse instituţii şi asociaţii interesate.  
    Viziunea şi misiunea unităţii justifică pe deplin sloganul sub semnul căruia se desfăşoară întreaga ei activitate:
 
RECEPTIVITATE, FLEXIBILITATE, RESPONSABILITATE 
 
 
Accesări: 9805