Viziunea colegiului

Categorie: Prezentare colegiu Creat: Sâmbătă, 15 Septembrie 2007
  COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOŞANI îşi propune să se constituie într-o organizaţie modernă, complexă, de dimensiune europeană, capabilă să ocupe şi să menţină, prin întreaga ei activitate, un loc fruntaş în sistemul de învăţământ botoşănean şi românesc. 
  Calificările şi specializările în care se instruiesc elevii, specifice domeniilor de vârf ale economiei, ştiinţei şi vieţii sociale (Electronică şi automatică, Electrotehnică, Electromecanică, Mecanică, Informatică, Ştiinţe ale naturii, Ştiinţe sociale), le impun manifestarea interesului pentru partea aplicativă şi practică a formării şcolare, formarea şi dezvoltarea unui larg spectru de competenţe generale şi specializate, o temeinică bază educaţională, care să le permită înţelegerea fenomenelor şi conceptelor cu care operează, abordarea acestora prin prisma rigorii ştiinţifice şi experimentului aplicativ asociat, adaptarea la cerinţele şi exigenţele de instruire ale noului mileniu, dictate de evoluţia economică şi socială prezentă şi de perspectivă. 
Accesări: 9623