După 1990, la COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI“ BOTOŞANI au fost şcolarizaţi elevi:
    • pentru formele de învăţământ de zi (de stat şi cu taxă), seral (în profil tehnic şi teoretic) şi frecvenţă redusă (în profil teoretic);
    • pentru nivelurile de învăţământ:
    - liceal – în filiera teoretică (profil real şi umanist) şi tehnologică, profil tehnic (nivelul 3 de calificare, rută directă şi progresivă – în domeniile Electronică şi automatizări, Electric, Electromecanică şi Mecanică);
    - profesional/şcoală de arte şi meserii şi an de completare (nivelul 1 şi 2 de calificare – în aceleaşi domenii ca şi pentru liceu);
    - complementar (de ucenici) – în domeniile Mecanică, Electromecanică, Electric;
    - postliceal – în domeniile Electrotehnică, Electronică şi Automatizări (Phare VET);
    - de maiştri – în domeniul Mecanică.
   Oferta de şcolarizare a unităţii este, practic, cea mai mare din judeţ (în medie, 60 de clase şi circa 1600 de elevi anual), planurile de şcolarizare se realizează integral, în fiecare an, personalul didactic al unităţii (peste 100 cadre didactice), didactic-auxiliar şi nedidactic (circa 28 de persoane) este calificat şi bine pregătit profesional, iar colegiul se înscrie în elita unităţilor şcolare botoşănene, din punctul de vedere al dotării, calificărilor şi rezultatelor obţinute anual.
   Având în vedere aceste aspecte, asociate cu rezultatele frumoase, obţinute anual de absolvenţii colegiului, din ce în ce mai mulţi tineri optează pentru continuarea studiilor liceale în unitate.

Subcategorii