PROIECTE ERASMUS+

desfășurate în unitatea școlară

erasmus

Anunț selecție participanți proiect Erasmus+ (3)

Proiectul Erasmus+, KA1 - Formare profesională ll "Adapting IT teachers' competences and knowledge to modern robotics and web technologies" (Tech-RoboWeb) nr. 2019-1-RO01-KA102-062780

Beneficiar și coordonator: ISJ Botoșani, în cadrul consorțiului alcătuit din 4 licee (Liceul "Regina Maria" Dorohoi, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Botoșani, Colegiul Național "A. T. Laurian" Botoșani și Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoșani).
Având în vedere contectul pandemic internațional în care ne-am desfășurat activitatea, începând din martie 2019, proiectul a fost amânat și apoi prelungit.
Începând din iunie 2019, proiectul a fost reluat, în vederea asigurării celor mai adecvate condiții de organizare și desfășurare, pentru implementarea lui, în perioada următoare, și realizarea obiectivelor propuse.
Ținând cont de situațiile particulare în care se desfășoară mobilitățile Erasmus+, precum și cele punctuale ale grupurilor țintă de profesori din colegiu, selectați în noiembrie 2019 (1 profesor care nu mai poate călători, din motive medicale, 1 profesor care a renunțat), s-a organizat încă o etapă de selecție, pentru un titular (mobilitate Italia) și o rezervă. Candidații trebuie să fie profesori de Informatică/TIC, ori cu specializări din STEM și cursuri postuniversitare cu specific informatic.
În urma apelului de selecție, au fost depuse două candidaturi, iar rezultatele evaluării acestora sunt postate și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani

Anunț selecție participanți proiect Erasmus+ (2)

      Anunț selecție participanți, PENTRU LOCURILE RĂMASE DISPONIBILEîn cadrul proiectului Erasmus+, Acțiune Cheie 1 - Formare profesională (VET) „Adapting IT teachers' competences and knowledge to modern robotics and web technologies”, nr. -2019-1-RO01-KA102-062780. 

Anunț selecție

Descărcare anexe

 

Anunț selecție participanți proiect Erasmus+

     REZULTATE SELECȚIE DOSARE

     Anunț selecție participanți în cadrul proiectului Erasmus+, Acțiune Cheie 1 - Formare profesională (VET) „Adapting IT teachers' competences and knowledge to modern robotics and web technologies”, nr. -2019-1-RO01-KA102-062780. La selecție pot participa toate cadrele didactice care îndeplinesc celelalte criterii menționate, fie că sunt titulare sau nu.

Citește mai departe...

Adapting IT teachers' competences and knowledge to modern roborics and web technologies

Proiect Erasmus+, implementat de Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Botoșani în calitate de membru a două consorții județene: ”Adapting IT teachers' competences and knowledge to modern roborics and web technologies” (Tech-RoboWeb), Nr. 2019-1-RO01-KA102-062780, Acțiunea cheie 1, Formare profesională (VET)

- perioada de derulare: 01.09.2019 – 31.04.2021 (prelungită până în aprilie 2022, din cauza condițiilor pandemice din anul școlar anterior);

- membrii consorțiului (5): Inspectoratul Școlar Județean Botoșani (lider consorțiu), Liceul ”Regina Maria” Dorohoi, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani, Colegiul Național ”A. T. Laurian” Botoșani și Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Botoșani;

- partenerii (organizațiile de primire): Asociația ”Giovani pe l'Europa”, Italia, și Associacao intercultural ”Amigos da mobilidade (Mobility Friends)”, Portugalia;

- cadrele didactice selectate pentru mobilități:

- în Italia: prof. Chelaru Andreea Adina și prof. Rodu Elena (înlocuite, din motive obiective, cu prof. Mihalache Loredan Constantin și prof. Știr Ioan;

- în Portugalia: prof. Gavril Rodica și prof. Nacu Paula Iuliana;

- perioadele de mobilitate ale profesorilor:

  • - în Portugalia – septembrie-octombrie 2021;
  • - scopul mobilităților – derularea de activități, coordonate de cei doi parteneri extern, pentru găsirea de exemple de bune practici, acumularea și aprofundarea cunoștințelor privind:
  • - în Italia: programarea roboților;
  • - în Portugalia: programarea în limbajul Python și WEB.