Obiective specifice proiect ROSE

Categorie: ROSE
Creat: Vineri, 05 Octombrie 2018

Obiective specifice finale: după fiecare an de proiect și la sfârșitul lui, având ca referință valorile indicatorilor și estimările din anul școlar 2016-2017, elevii din grupurile țintă vor înregistra:

  • creștere a promovabilității, pentru cei din ciclul inferior;
  • creștere a promovabilității școlare și a ratei de înscriere la bacalaureat, pentru cei din clasele terminale;
  • creștere a ratei de promovare a examenului de bacalaureat, pentru cei din clasele terminale promovabili (absolvenți, înscriși și prezenți la probe);
  • creștere a promovabilității, respectiv o reducere a abandonului școlar înainte de finalizarea liceului, pentru cei din clasele a XI-a;
  • creștere a ratei de tranziție în ciclul superior al liceului, respectiv a ratei de absolvire a acestuia, pentru participanții la activitățile de consiliere;
  • reducere a ratei de eșec școlar și mediocritate, prin sporirea gradului de incluziune în echipele sportive și în colectivele din care fac parte, față de media unității, pentru cei în situații de risc sau/și cu cerințe educaționale speciale (CES), participanți la activitățile sportive desfășurate în proiect;
  • reducere a ratei de absenteism și de abandon școlar, față de media unității, pentru participanții la excursiile școlare tematice organizate;
  • creștere a gradului de inserţie a absolvenților în învățământul postliceal şi superior, respectiv pe piața muncii, pentru participanții la vizitele de studiu;
  • creștere a ratei de reușită și performanță școlară, pentru participanții la activitățile cercurilor organizate în cadrul Clubului Elevilor.

 

Obiectiv general proiect ROSE

Categorie: ROSE
Creat: Miercuri, 03 Octombrie 2018

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani implementează, începând cu anul 2018, Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) „Educația și Consilierea Tinerilor – Garanții pentru Absolvenți (ECTGA)”. Proiectul privind Învățământul Secundar / Romania Secondary Education Project (ROSE), finanțat printr-un împrumut acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educației şi Cercetării pe o perioadă de 7 ani (2015 - 2022), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) și își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea reușitei școlare a elevilor de liceu din grupurile țintă (frecvență, continuare/finalizare a studiilor, incluziune a celor în situații de risc/cu CES, promovare a examenelor finale), prin asigurarea unui context educațional și formativ adecvat (spații funcționale, dotări moderne, instruire, educație non-formală), pentru creșterea ratei de acces a absolvenților în învățământul postliceal/superior sau pe piața muncii.

Acest obiectiv derivă din Obiectivul OS.3.1. din Planul de Acțiune al Școlii (PAS) pentru perioada 2017-2021: Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială, prin prevenirea și diminuarea absenteismului și părăsirii timpurii a școlii, creșterea incluziunii elevilor aflați în situații de risc și cu cerințe educaționale speciale (CES), îmbunătățirea progresului școlar, a gradului de absolvire a liceului, de înscriere la/promovare a bacalaureatului, precum și a accesului în învățământul postliceal și superior.