Securitatea alimentaţiei (Food security!)

Categorie: Educativ Creat: Luni, 17 Noiembrie 2014

SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE 2014 - 17-23.11.2014

GEW en-1

Proiect educational ”Sănătatea alimentaţiei – un pas mic pentru fiecare, un pas uriaş pentru viitorul tuturor!”

Clase implicate

  • Clasele 9 A, 9 B, 10 B, 12 A – matematică-informatică (filiera teoretică, profil real)
  • Clasele 11 C, 12 C – ştiinţe ale naturii (filiera teoretică, profil real)
  • Clasa 10 F – tehnician electronist pentru tehnică de calcul (filiera tehnologică, profil tehnic)

Obiective

  • Înţelegerea conceptului de cetăţenie globală prin dubla perspectivă – personală şi colectivă – a semnificaţiilor diversităţii şi inegalităţii, la nivel naţional şi mondial, având la bază principalele teme ale acestui concept;
  • Înţelegerea, promovarea şi transmiterea semnificaţiilor majore ale tematicilor specifice celei de-a XI-a ediţii a evenimentului internaţional Săptămâna Educaţiei Globale – alimentaţia sănătoasă – din perspectiva acţiunilor personale şi colective în care se pot implica elevii, familiile lor, profesorii, întreaga comunitate şcolară;
  • Formarea şi dezvoltarea, în rândul tinerilor implicaţi în diversele  activităţi individuale şi de grup incluse în proiect şi conexe acestuia, a competenţelor transversale (cheie) pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, stabilite de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii;
  • Valorificarea instrumentelor TIC pentru abordarea creativă şi trans-disciplinară a activităţilor.

Organizator – prof. Rodica Gavril (diriginte 9 A)

Colaboratori - Profesorii Cătălina Andriesei (Limba Franceză), Irina Ioniţă (Limba engleză), Aurelia Ungurianu (Biologie), Livia Petrune (Ştiinţe sociale), Daniela Babei (consilier şcolar).

Parteneri sociali ai colegiului – Grupul EDUCATIVA – EDMUNDO România, Junior Achievement România, DGSAPC Botoşani – Centrul de copii Sfântul Mina şi Complexul de servicii comunitare pentru copiii cu dizabilităţi Sfântul Spiridon  

Instrumente TIC utilizate: aplicaţii şi utilitare din suita Microsoft Office, instrumente online de informare şi documentare, video-proiecţie de film, comunicare prin poştă electronică.

Perioada de desfăşurare: 17-23.11.2014

Secvenţe de la activităţile desfăşurate:

 

Accesări: 2386