Scurt istoric

Categorie: Prezentare colegiu Creat: Sâmbătă, 12 Iunie 2004
    COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOSANI a fost înfiinţat prin Ordinul nr. 65/01.09.1973 al Ministrului Industriei Construcţiilor de Maşini–Unelte şi Electrotehnicii, ca ŞCOALA PROFESIONALĂ Botoşani, de pe lângă Întreprinderea "Electrocontact" Botoşani, funcţionând ca grup şcolar, în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Învăţământului nr. 4.416 din 1973 privind înfiinţarea unor şcoli profesionale ale Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini–Unelte şi Electrotehnicii şi în temeiul Decretului nr. 423 din 1972, modificat prin Decretul nr. 117 din 1973, referitor la organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini–Unelte şi Electrotehnicii. 
    Menirea sa, la acea dată, era de a pregăti forţa de muncă pentru Întreprinderea Electrocontact Botoşani şi pentru alte unităţi ale tinerei, pe atunci, platforme industriale botoşănene. În decursul istoriei sale, acestei unităţi şcolare i-au trecut pragul mii şi mii de tineri care şi-au desăvârşit pregătirea profesională prin diverse forme de şcolarizare: liceu, şcoală profesională, şcoală de maiştri, şcoală complementară şi şcoală postliceală, atât la învăţământ de zi cât şi la cursuri serale.

    Timp de 27 de ani, unitatea a funcţionat sub numele de GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL "ELECTROCONTACT" BOTOŞANI. Din septembrie 2000, în baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3587/11.04.2000, numele ei a fost GRUPUL ŞCOLAR "GHEORGHE ASACHI" BOTOŞANI, iar din septembrie 2005, în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4210/30.05.2005, unitatea a devenit COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOŞANI - primul de acest fel din judeţul Botoşani. Schimbarea titulaturii unităţii şi transformarea ei în colegiu reprezintă atât omagiul adus arhitectului, ctitorului de şcoală, teatru, piesă românească şi poetului botoşănean GHEORGHE ASACHI, cât şi emblema modificărilor conceptuale şi structurale semnificative, care au marcat evoluţia politicii educaţionale a şcolii şi au propulsat-o în elita unităţilor şcolare botoşănene.

    Dacă în anii '80 Grupul Şcolar Industrial "Electrocontact" Botoşani ajunsese unul din cele mai mari şi mai apreciate grupuri şcolare din Moldova, numărul elevilor depăşind cu mult cifra de 2000, paleta profilurilor şi meseriilor fiind foarte bogată şi adaptată cerinţelor economiei din acea perioada, după 1990 oferta şcolară a suferit mutaţii calitative, adaptări la cererea comunităţii şi la specificul economiei de piaţă şi tranziţiei.

    Aprecierea de care se bucură liceul este datorată atât calităţii procesului de instruire şi educare a elevilor, finalizat prin rezultate foarte bune la examenele de bacalaureat şi admitere în facultăţi şi succese remarcabile la concursurile pe meserii şi olimpiadele şcolare, dar şi pentru buna pregătire în meserie a elevilor, mulţi dintre aceştia, integrându-se rapid şi eficient în sfera producţiei sau a servicilor.

Accesări: 9752