Programe POSDRU

Proiectul Pasii FPI

Categorie: Programe POSDRU
Creat: Luni, 18 Martie 2013

 

Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani a participat la deschiderea proiectului strategic ,,Parteneriate active școală – întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – PASII FPI”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”, prin contractul POSDRU/85/1.1/S/63196 şi implementat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriașilor din România, în perioada septembrie 2010 – iunie 2013.

Deschiderea a avut loc în data de 15 martie 2013, la Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" din Iaşi, unde delegaţia şcolii noastre a susţinut o prezentare (vezi prezentare) a  principalelor activităţi desfăşurate în cadrul colegiului nostru. Mai multe imagini de la activitate găsiţi aici.

Informaţii detaliate despre proiect găsiţi pe site-ul proiectului http://www.pasiifpi-tvet.ro/ 

 

Proiect VIA

Categorie: Programe POSDRU
Creat: Miercuri, 17 Octombrie 2012
Proiectul POSDRU "VIA - Vocatie, Interese, Autocunoastere si dezvoltare, drumul catre succesul profesional", are ca obiectiv principal evaluarea psihoaptitudinală, respectiv consilierea şi orientarea vocaţională a elevilor. Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani este una din instituţiile selectate în cadrul proiectului pentru a desfăşura aceste activităţi de consiliere. Pentru relaţii despre condiţiile de participare la acest proiect puteţi lua legatura cu profesorii consilieri selectaţi, din şcoală: Creţu Georgeta, Babei Daniela, Petrune Livia şi Ionescu Luigi.
Pentru informaţii detaliate despre activităţile proiectului accesaţi pagina http://www.via-consiliere.ro
  via.jpg

Proiectul "Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare" - SCAN

Categorie: Programe POSDRU
Creat: Joi, 24 Noiembrie 2011

     În anul şcolar 2011-2012, la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani, a fost formată o clasă de elevi (a XI-a S), în cadrul Proiectului "Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare" - SCAN.

     Proiectul are ca obiectiv general prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar prin acţiuni de susţinere şi formare a persoanelor implicate în proces: elevi, părinţi, cadre didactice, comunitate, prin identificarea permanentă de noi şanse. Informaţii despre acest proiect găsiţi pe site-ul http://scan.uaic.ro/

banner_SCAN150.png

Proiect didactic "Învăţare pentru societatea cunoaşterii"

Categorie: Programe POSDRU
Creat: Miercuri, 01 Septembrie 2010

     În cadrul proiectului „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii”, derulat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi finanţat din Fondul Social European, se aplică la clasă, cursul opţional transdisciplinar „Învăţare în societatea cunoaşterii”, destinat elevilor de clasa a XI-a, pentru toate filierele şi specializările de la nivelul învăţământului liceal.

     Cursul este conceput ca un opţional inter-arii şi valorifică oferta de cunoaştere a două dintre ariile curriculare incluse în planurile-cadru de învăţământ: Matematică şi ştiinţele naturii şi Om şi societate.

     Mai multe informaţii despre acest proiect găsiţi pe pagina http://proiecte.pmu.ro/web/transdisciplinarfse